MÅNDAG 1 JULI

Passé vid 44

14:00 - 15:15 Hästgatan 2, Visby

Bristen på arbetskraft är stor och pensionsutredare vill helst att vi ska jobba till 75. Utredningar och utspel har tydligt signalerat: Glöm 65. Fortsätt jobba. Men forskning visar att hos arbetsgivarna som erbjuder jobben, avtar intresset redan när de sökande fyllt 44 år. Samtidigt har nu en statlig utredning tillsatts om att luckra upp LAS och göra det billigare och enklare att säga upp anställda.


Hur går det ihop?

Saco vill börja diskussionen i andra änden: Se på kompetensutveckling som en långsiktig investering! Hur kan medarbetarna utvecklas så att de får ett långt och hållbart arbetsliv? Hur löser vi behovet av kompetens på svensk arbetsmarknad?

Vårt förslag är att öka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och kräva kompetenskartläggning för alla anställda.

Detta kommer att utvecklas i en rapport som presenteras vid seminariet.

 

För mer information, kontakta:

Anna Kopparberg
anna.kopparberg@saco.se
070-456 60 44

Diskutera med oss på Almedalsveckan 2019!