ONSDAG 23 OKTOBER

Skyddsombudens dag: Hur skapar vi återhämtning?

13:00 - 15:15 Sacos kansli, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Seminariet är nu fullsatt men du har möjlighet att skriva upp dig på väntelistan!

Den 23 oktober firar vi Skyddsombudens dag. Det gör vi för att vi vill uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag. Vi välkomnar alla skyddsombud och andra som är intresserade av arbetsmiljöfrågor till ett aktuellt seminarium om återhämtning.

Vi får lära oss om kopplingen mellan psykosocial arbetsmiljö, återhämtning och hälsa, med hjälp av överpsykolog Kerstin Wentz. Vi får även prova ett verktyg för att uppskatta återhämtningsbehovet efter arbetet. Hur kan vi sedan arbeta med att få bättre balans och vad är skyddsombudets och fackets roll i det hela?

Program & talare:

  • En hållbar psykosocial arbetsmiljö, återhämtning och hälsa
    Kerstin Wentz, överpsykolog fil dr vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
  • Arbetsmiljöarbete och aktivitetsbalans – hur hänger det ihop?
    Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter
  • Karin Fristedt, utredare i området arbetsmiljö på Saco

Seminariet är nu fullsatt.
Du har möjlighet att skriva upp dig på nedanstående väntelista. I så fall hör vi av oss om en plats blir ledig!

Det finns även möjlighet att följa seminariet live eller se det i efterhand på www.saco.se/play.

VÄNTELISTA