TISDAG 24 SEPTEMBER - ONSDAG 25 SEPTEMBER

Ordföranderåd

Sacoförbundens ordförande och kanslichefer träffas för att diskutera federationsgemensamma frågor.