MÅNDAG 14 DECEMBER

Marie Cham om hudfärg, diskriminering på arbetsmarknaden och språkets betydelse

15:00 - 16:00 Online - Akademikerförbundet SSR

I Sverige ser vi inte hudfärg. Därför diskriminerar vi ingen. Eller? Marie Cham arbetar som utbildare i Länsstyrelsens projekt Vidga normen med fokus på att synliggöra den dolda diskrimineringen. Välkommen på denna livesändning anordnad av Akademikerförbundet SSR.

Sker diskriminering på Sveriges arbetsmarknad idag och vad är ett bra språk? Marie Cham kommer presentera huvudpunkter från Länsstyrelsens rapport om diskriminering av afrosvenskar på arbetsmarknaden. Hon kommer även närma sig betydelsen av språk i arbetet för att synliggöra och arbeta mot diskriminering. 

När: Måndag den 14 december kl. 15:00 – 16:00 
Var: Vid din dator via Teams. (Digital länk till webbinariet skickas ut dagen innan.)

Läs mer och anmäl dig senast 11/12 hos Akademikerförbundet SSR.