Välj rätt bankfack

Är du akademiker och jobbar inom bank? Bra, då har du kommit helt rätt. Saco består av flera självständiga fackförbund, bland annat Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Ingenjörer. Det som skiljer oss från andra fackförbund är att vi samlar akademiker och har expertkunskap om våra yrkesgrupper.

Rätt lön! 

Vi samlar årligen in över 210 000 unika akademikerlöner. Som medlem får du bra koll på hur marknadslönen för en bankanställd med just din titel, utbildning och erfarenhet ser ut. 

Tryggad ekonomi!

Som medlem får du tillgång till en inkomstförsäkring som ger dig ersättning om du skulle bli arbetslös. På samma sätt som du försäkrar ditt hem behöver du försäkra din inkomst. Försäkringen ingår i medlemsavgiften till ditt förbund. 

Karriär i en digital värld!

Banken är en arbetsplats i förändring, vi ger dig trygghet på vägen. Som medlem får du vägledning genom hela karriären oavsett om fortsätter som bankanställd, startar eget eller blir chef. 

Vilket förbund ska jag välja?


Civilekonomerna har 43 000 medlemmar och är Sveriges största nätverk för ekonomer.

Jusek samlar 84 000 jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Med 142 000 medlemmar är Sveriges Ingenjörer landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer.
Jag vill bli medlem i *
* Uppgifter måste anges

Känner du dig osäker? Låt oss kontakta dig så kan vi prata mer.

Jag vill bli kontaktad!

Saco består av 23 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av yrkes- och examensgrupper. Varje förbund driver intresse- och yrkesfrågor som är specifika för den egna yrkeskåren. Läs mer om våra förbund här.