Civilekonomerna

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Civilekonomernas medlemmar finns i alla sektorer på arbetsmarknaden och arbetsuppgifterna varierar stort. Nära var tredje medlem är chef och många har egna företag. Även om variationen är rik är den gemensamma nämnaren att alla är civilekonomer. Du vinner på vår styrka – exklusivt fokus på civilekonomer.

För att bli ordinarie medlem i Civilekonomerna krävs som lägst en utbildning i ekonomi motsvarande kandidatexamen på 180 högskolepoäng (120 poäng enligt det gamla systemet). Minst 90 högskolepoäng ska vara i ett ekonomiskt ämne och du ska skrivit en kandidatuppsats i ett ekonomiskt ämne. Exempel på ekonomiska ämnen är företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, handelsrätt, logistik, service management och förvaltningsekonomi

Är du student kan du bli medlem om du har för avsikt att uppfylla medlemskraven efter examen. Studentmedlemskapet är kostnadsfritt i längst sex år och ger dig tips och råd inför din framtida karriär.

Anmälan hittar du här.

Är du yrkesverksam anmäler du dig via länken till höger.

Välkommen som medlem!