Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster). Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet.

Fysioterapeuterna bildades 1943 och har idag cirka 12 600 medlemmar. Det innebär att en majoritet av de yrkesverksamma fysioterapeuterna är med i förbundet.

Vision

Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Uppdrag

Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet

Krav för medlemskap

För att bli antagen som medlem fordras godkänd fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen samt legitimation från Socialstyrelsen. Studerande vid utbildning som berättigar till legitimation kan vara studerandemedlem.

Om yrket

Fysioterapeuten är expert på rörelse och arbetar med att självständigt undersöka, diagnostisera och behandla patienter utifrån evidensbaserade metoder. Tillsammans med patienten arbetar fysioterapeuten för att förbättra, underhålla eller återställa patientens funktionsförmåga och delaktighet. Metoderna kan vara hälsofrämjande, förebyggande, behandlande eller rehabiliterande/habiliterande.

Utgångspunkten är en helhetssyn på patientens hälsa, livssituation, personlighet och individuella förutsättningar. Fysioterapeuten bedömer och analyserar patientens kroppsliga förutsättningar och tar hänsyn till psykiska och sociala faktorer för att kunna rekommendera rätt förebyggande, habiliterande eller rehabiliterande åtgärder.

Följ Fysioterapeuterna på Instagram, https://instagram.com/fysioterapeuterna/

Fysioterapeuterna passar dig som arbetar som: