Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Med cirka 162 000  medlemmar är vi ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal inom de flesta branscher och områden på arbetsmarknaden, avtal som gäller för alla akademiker.

  • Vi är en tung opinionsbildare med legitimitet att tala för Sveriges ingenjörer.
  • Vi är remissinstans i viktiga samhällspolitiska frågor.
  • Vi arbetar för att klargöra och stärka ingenjörens roll i samhället.
  • Vi är en stark avtalspart som tillsammans med arbetsgivarna skapar ett utvecklande arbetsliv.

Stora delar av samhället bygger på ingenjörernas arbete. Ingenjörer löser problem och skapar tillväxt, nya jobb, högre standard och utveckling i samhället. Ny teknik driver mänskligheten framåt, ingenjörerna förbättrar samhället och bidrar till besparingar i form av effektivare vård, utbildning och produktion. Våra medlemmar ska ha löner och anställningsförmåner som motsvarar deras tekniska kompetens.

Medlemskap i Sveriges ingenjörer

För att bli ordinarie medlem i Sveriges Ingenjörer krävs civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng eller examen som teknologie magister eller kandidat. Akademiker med annan teknisk-naturvetenskaplig examen på lägst fil kand-nivå kan också bli medlemmar.

Den som studerar vid svensk högskola/universitet med sikte på någon av dessa examina kan bli studerandemedlem.