Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund är psykologernas fackliga och professionella organisation. Psykologförbundet arbetar i första hand med förhandlingar om medlemmarnas löner och anställningsvillkor. Förbundet arbetar också med frågor som rör psykologens roll i samhället, yrkesetik, yrkesjuridik samt utbildning och forskning.

Sveriges Psykologförbund grundades 1955 och har cirka 12.000 medlemmar.

Sveriges Psykologförbund ger ut Psykologtidningen som kommer ut med 10 nummer per år. Tidningen innehåller förutom facklig information, artiklar om aktuell forskning, ny litteratur, behandling och nya arbetsmetoder inom det psykologiska fältet.

Verkar för:

  • goda arbetsvillkor
  • att göra psykologer och psykologiska kunskaper tillgängliga
  • att främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning

Medlemskap:

För att bli antagen som medlem i Sveriges Psykologförbund krävs att någon av nedanstående punkter är uppfyllda

  • erhållen psykologlegitimation
  • avlagd psykologexamen
  • avlagd fil doktorsexamen i psykologi eller pedagogik
  • studerande på psykologlinjen vid svenskt universitet
  • psykologstuderande vid utländskt universitet där utbildningen bedöms motsvara svensk psykologutbildning

 

Sveriges Psykologförbund passar dig som arbetar som: