Ny som chef

Om du är ny i din chefsroll behöver du extra stöd och kanske utbildning. Här är några råd från Lotta Fogel, utbildare och coach i chef- och ledarskap. Kontakta gärna ditt Sacoförbund för rådgivning redan när du söker eller blir erbjuden en chefstjänst.

Nyckelord:
Chef

1. Hitta din inre kompass

För att inte tappa bort dig själv helt inför alla förväntningar och krav :

 • Var noga med att reflektera och ställa dig själv frågor som: vad är viktigt för mig? Vad vill jag uppnå? Vilka är mina grundvärderingar? Vad ger mig energi? Vad tar min energi? Vilka förutsättningar behöver jag för att må bra och göra ett bra jobb? Vilka är mina styrkor och utvecklingsområden?
 • Skriv ner händelser och reflektioner. Hur du tänkte och kände samt dina lärdomar. Bra dokumentation också för att kunna gå tillbaka och se din utveckling.
 • Var dig själv, hitta din stil, skippa schablonerna.
 • Var din egen bästa vän. Ofta är det vi själva som ställer de mest orimliga kraven på oss. Plocka fram saker du gjort bra varje dag och tillåt dig själv att känna osäkerhet. Ge dig själv tid att lära och växa in i rollen.
 • Hitta en ”ventil” och ett stöd; en professionell mentor/bollplank/coach eller en kollega, chef eller vän. Någon som kan hjälpa dig att reflektera kring dig själv och ditt ledarskap.

2. Tydliggör ditt uppdrag, uppåt och nedåt

Uppåt - från ledningen och din chef
För att kunna fokusera på rätt saker, prioritera, prioritera bort och vara effektiv i det du gör, krävs att du har ett tydligt uppdrag från din ledning. Det gör också att du kan vara tydlig gentemot dina medarbetare och kan ha koll på när du är ur kurs. Om du inte redan har en tydlig uppdragsbeskrivning för din ledarroll, gör ett förslag att ha som utgångspunkt i samtal med din chef.

Exempel på punkter att tydliggöra när du är ny som chef

 • Uppgifter, ansvar, befogenheter, resurser
 • Ansvarsfördelning, till exempel mellan dig och din chef
 • Avgränsningar
 • Tydliga mål, på längre och kortare sikt
 • Tid att leda. Att vara ledare är en funktion i sig som kräver tid om det ska vara framgångsrikt. Vilken tid finns avsatt för ledaruppdraget, och hur många övriga operativa uppgifter är det då rimligt att hinna med?
 • Tid att leva. Du behöver ha tid för ditt privata liv för att må bra och vara en god ledare. Hur ser dina arbetstider ut och vad är rimligt när det gäller din tillgänglighet övrig tid?

Nedåt - dina medarbetare
Din viktigaste uppgift som ledare är att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att göra ett bra jobb. Då krävs att ni bygger en förtroendefull relation och att du vet vilka de är och hur de fungerar. Boka tidigt in inledande samtal med var och en och prata om arbetet, era förväntningar på varandra och hur ni ska samarbeta på bästa sätt.

Exempel på viktiga punkter att ta upp:

 • Medarbetarnas förväntningar på dig som chef/ledare
 • Hur du själv ser på ditt ledarskap och din roll
 • Dina förväntningar på medarbetarna
 • Vilken support de behöver för att fungera som bäst – och vilken support du behöver från dem
 • Hur de upplever sitt arbete och kollegorna
 • Deras styrkor och utvecklingsområden
 • Vad som är viktigt för dem när det gäller den egna och arbetsplatsens utveckling
 • Hur du ser på medarbetarnas och arbetsplatsens utveckling
 • Medarbetarens roller och ansvarsområden – uppdragsbeskrivning

Även arbetsgruppen kan behöva dialog och tydliggöranden. Klampa inte in och sätt igång med stora förändringar på en gång. Lär känna gruppens historia först. Prata om hur ni ska samarbeta så effektivt som möjligt. Tydliggör mål, rutiner, roller och ansvar i gruppen.

3. Passa på att vara ny

 • Våga vara ny – passa på att ställa frågor, lyssna
 • Stressa inte fram snabba resultat – väx in i ledarrollen
 • Börja med små konkreta förändringar

Läs mer om Lotta Fogel och Prima Coaching