Dela lika – fem råd till pappor som vill bli mer jämställda

Blivande eller nybliven pappa? Grattis! Att bli förälder är fantastiskt. Tyvärr leder föräldraskapet ofta till att kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden försämras. På den här sidan hittar du fem bra tips på hur du som pappa kan bidra till en mer jämställd arbetsmarknad.

Har du tänkt på att dina val som pappa påverkar jämställdheten på arbetsmarknaden? Varje man som blir pappa kan göra skillnad genom att utnyttja fler dagar i föräldraförsäkringen, vara hemma mer med sina sjuka barn och arbeta lika mycket deltid som sin partner.

Hur jämställd är du? Läs råden nedan och jämför dig med snittpappan.

1. Dela lika på föräldraledigheten

Föräldraförsäkringen infördes för ungefär 40 år sedan. Det första året gick 0,5 procent av föräldrapenningdagarna till män. Sedan dess har andelen ökat, men det går väldigt långsamt.

Idag tar pappor ut cirka 25 procent av dagarna med föräldrapenning. Dessutom tar de ut betydligt färre obetalda dagar än kvinnorna.

En viktig nyckel till jämställdhet på arbetsmarknaden är ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. För dig som tycker att jämställdhet är viktigt – här har du din möjlighet.

Har du tagit chansen att vara hemma med dina barn lika mycket som din partner?

2. Dela lika på deltidsarbetet

Bland akademiker är det bara var tionde pappa med småbarn som väljer att arbeta deltid, jämfört med var tredje mamma.

Deltidsarbete underlättar för många barnfamiljer, men eftersom kvinnor arbetar mer deltid påverkas deras karriärmöjligheter, löneutveckling och framtida pension mer negativt.

Ett utmärkt sätt för dig som pappa att ta större ansvar för hem och familj, och på så sätt ge din partner så bra förutsättningar som möjligt på arbetsmarknaden, är att dela lika på deltidsarbetet.

3. Dela lika på vabbandet

Pappor är betydligt bättre på att ta ut VAB-dagar jämfört med föräldrapenningdagar, men kvinnorna står trots det för sex av tio VAB-dagar.

Vill du vara en jämställd pappa? Se till att ta lika stort ansvar för barnen när de är sjuka.

4. Dela lika på obetalt hushålls- och omsorgsarbete

Snittpappan som lever i en parrelation utför cirka 18 timmars obetalt hushålls- och omsorgsarbete per vecka. Mamman? Hon utför cirka 30 timmar. Tillhör du genomsnittet utför din partner alltså nästan dubbelt så mycket obetalt hushålls- och omsorgsarbete som du gör.

Vill du ändra på detta? Studier visar att ju större andel av föräldrapenningen som pappor tar, desto större andel av det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet utför de.

5. Dela länken – få fler att dela lika

Fler pappor behöver ta ett större ansvar för hem och familj. Slå ett slag för en mer jämställd arbetsmarknad genom att dela den här länken med andra blivande eller nyblivna pappor.