9. Hur påverkar din föräldraledighet dina möjligheter att göra karriär?

Att dela lika på föräldraledighet, deltid och vård av sjukt barn är inte bara en fråga om familjens ekonomi under småbarnsåren. Det handlar också om möjligheterna till karriär- och löneutveckling på lång sikt. Forskningen visar att kvinnor och män har en jämlik löneutveckling fram till ca 30-35 års ålder. I den ålder då kvinnor och män blir föräldrar. Då drar männen ifrån lönemässigt och skillnaden består resten av yrkeslivet. Det kan exempelvis bero på att kvinnor dels är hemma mer med barnen men också på att arbetsgivare förväntar sig en högre frånvaro för kvinnor vilket påverkar både lön och karriärmöjligheter.