Jag ska löneförhandla

Olika arbetsplatser har olika system för att förhandla löner. Saco anser att den bästa löneförhandlingen är den som sker lokalt på arbetsplatsen. Då kan individens skicklighet och bidrag till verksamheten bedömas på bästa sätt. Kompetens och prestation ska visa sig i lönekuvertet.

Många arbetsplatser arbetar med lokal lönebildning. På en del finns dock fortfarande system med potter och tarifflöner där lönen sätts efter anställningstid och yrkesgrupp kvar. Den lokala fackklubben vet hur det ser ut på din arbetsplats.

Lönenivån varierar mellan olika arbetsmarknadssektorer och branscher samt beror också på utbildningsbakgrund, arbetsuppgifter och erfarenhet med mera. Genom ditt medlemskap i facket kan du få en bra bild av vad andra tjänar och vilken lönenivå som är lämplig för ditt jobb. Med Saco Lönesök kan du göra sökningar via en databas som innehåller löneuppgifter från 500 000 akademiker i Sverige.

Om du arbetar på en arbetsplats som omfattas av ett kollektivavtal är ofta tidpunkter för löneförhandling reglerade, även om de kan variera. Saknas kollektivavtal på din arbetsplats är det viktigt att du själv är aktiv och med jämna mellanrum tar upp lönefrågan med din chef. Du bör ha minst ett lönesamtal och en lönerevision per år.

Förberedelser lönar sig      

Inför lönesamtalet bör du förbereda dig noga. Gå igenom vilka krav din arbetsgivare ställer på dig och vilka resultat du uppnått. Sätt dig gärna med ett blankt papper och skriv ner och sammanställ dina insatser under det gångna året. Ta fram det du gjort för verksamheten. Fundera också över om dina arbetsuppgifter har förändrats över året, har du fått ytterligare ansvar?

När du blickat bakåt en stund är det dags att se framåt. Din nya lön ska ge en bra ersättning för ditt arbete under det kommande året. Därför är det viktigt att du funderat på framtiden hos din arbetsgivare. Dessa delar har du och din arbetsgivare förhoppningsvis gått igenom i samband med ditt utvecklingssamtal, men de är givetvis viktiga även under lönerevisionen.

Personlig rådgivning via ditt Sacoförbund

Nu är det dags att titta på omvärlden. Hur är din lön i förhållande till motsvarande jobb på andra arbetsplatser? Använd dig gärna av Saco Lönesök för att få reda på de senaste uppgifterna. Saco Lönesök får du tillgång till som medlem i ett Sacoförbund. Som medlem har du också möjlighet att få personlig rådgivning av ombudsmännen som finns på förbunden. De är experter på din arbetsmarknad och därmed även på löner och anställningsförhållanden i stort. Med ett bra förarbete är det lättare att ange ditt löneanspråk och även att motivera det under lönesamtalet.

Ofta kan det under en löneförhandling vara svårt att nå fram till den lön man önskar. Då är det bra att vara beredd på att förhandla om fler semesterdagar, höjd friskvårdspeng, kompetensutveckling och andra förmåner.

Ibland kommer frågan om att sänka lönen upp. Din arbetsgivare kan inte ensidigt sänka din lön. Frågan är emellertid komplex och hänger även ihop med frågor om omplacering och uppsägning. Om din arbetsgivare vill sänka din lön så bör du ta kontakt med din lokala fackliga förening. Om ni inte har en lokalförening på din arbetsplats bör du ringa ditt medlemsförbund centralt.

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV