Fem tips inför lönesamtalet

Är det dags att löneförhandla? Här listar vi fem tips inför ditt lönesamtal. Är du medlem i ett Sacoförbund har du dessutom tillgång till Sveriges bästa lönestatistik i Saco Lönesök. Du kan också få personlig lönerådgivning via ditt förbund.

1. Lista dina insatser under året

Du förhandlar bättre om du är förberedd. Basera dina argument på hur ditt arbetsinnehåll har förändrats, vilket ansvar du tar, vilka prestationer du gör och vad du har uppnått.

2. Det är ett lönesamtal – tänk igenom ditt löneanspråk

Använd Saco Lönesök för att kolla upp ditt marknadslöneläge. Gör en noggrann analys där du tittar på arbetsmarknadssektor, utbildning, befattningsnivå, region och erfarenhet. Gör gärna flera olika sökningar för att orientera dig om ditt löneläge.

3. Utgå ifrån utvecklingssamtalet

Gå tillbaka till det förra utvecklingssamtalet. Vad kom du och din chef överens om? Återkoppla gärna till detta och argumentera för hur du har utvecklats sedan dess. Utgå från satta mål och beskriv hur väl du uppfyller kraven som ställdes på dig.

Behöver du stöd och rådgivning i karriären? Bli medlem i ett Sacoförbund.

Bli medlem idag

4. Kom förberedd till ditt lönesamtal

Sammanfatta ovanstående punkter i ett material som du kan ta med dig till lönesamtalet. Använd den som utgångspunkt och stöd i samtalet med din chef.

5. Fråga ditt Sacoförbund

Ett bollplank är alltid bra. Kontakta ditt förbund eller dina fackligt förtroendevalda. De hjälper dig och svarar på dina frågor och funderingar.