Välkommen!

Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting, SLL, är ett samverkansorgan för förbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco som verkar på koncernövergripande nivå.

Centrala Sacorådet representerar Saco i olika koncernövergripande samverkansforum, förhandlar ärenden som rör Hälso-och sjukvårdsförvaltningens beställaruppdrag,utbildar fackliga förtroendevalda och arbetar med informationsspridning.