Aktuellt {from} {to} av 3

Utbildning för Sacos representanter i samverkan

2018-08-03

Den 25 september håller vi en utbildning för dig som representerar Saco i samverkan.

Protokollsanteckning om FoUU

2016-09-27

Saco lämnade tillsammans med andra fackförbund en protokollsanteckning till förhandling om Allmänna villkor.

Framtidsplanen för hälso-och sjukvården

2013-11-05

Stockholm kommer att växa kraftigt under de kommande 20 åren. För att möta invånarnas behov av framtidens hälso- och sjukvård beslutade...

Visa fler