Om oss

Publicerad: Tisdag 5 nov 2013

Senast uppdaterad: Fredag 20 jul 2018

 

Organisation

I Stockholms läns landsting finns ca 10.000 anställda som är anslutna till något av Sacos delförbund.

De förbund som ingår i Saco samverkan i SLL ser du i rutan till höger.

I Stockholm läns landsting är Saco organiserad i ett centralt råd och ett antal lokala råd. Det centrala rådet agerar på den centrala nivån inom koncernen medan de lokala råden agerar på förvaltningsnivå.

Till Centrala Sacorådet utser varje förbund representanter i förhållande till antal medlemmar i förbundet anställda i Stockholm läns landsting. Ur rådet väljs en styrelse som är det verkställande organet.

Stadgarna hittar du i vänster meny.

Verksamhetsplan 2018 finns här.

En förteckning över lokala Sacoråd samt kontaktuppgifter till respektive ordförande eller kontaktperson hittar du i dokumentet här.