Centrala Sacorådet

Förbundens representanter i Centrala Sacorådet 2018.

Publicerad: Onsdag 15 jan 2014

Senast uppdaterad: Fredag 20 jul 2018

Akademikerförbundet SSR Siv Aronsson  
  Ingrid Lundin

 

 

  Gunilla Wurtzel

 

Civilekonomerna                   -  
DIK Agneta Olofsson  
Sveriges arbetsterapeuter Ingrid Berggren

 

  Emma Bergendal  
Jusek Jonas Edholm  
  Kristina Ullskog  
Fysioterapeuterna Aina Blom  
  Margareta R. Jonsson  
Naturvetarna Gunilla Häll  
     
  Monika Karon Klefbom  
Srat                -  
Sveriges Ingenjörer Gunilla Evanth  
  Mounir Ainholm  
Sveriges farmaceuter Tamara Al-ani  
Sveriges läkarförbund Johan Styrud  
  Anette Carlsson  
  Gunnar Berglund  
  Yvonne Dellmark  
     
  Suzana Turkalj Pavlakovic  
  Clara Strömberg  
  Kristin Arthur  
  Lars Gunnarsson  
  Bengt Sparrelid  
  Lars Ahlbom  
  Anette Hein  
  Gunnar Söderqvist  
  Anna Laveskog  
  Anette Bruchfeld  
  Björn Cars  
Sveriges Psykologförbund Liisa Holtay  
  Solveig Danielsson-Ekbom  
 Tjänstetandläkarna Ulrika Rebhan