Centrala Sacorådets styrelse

Ledamöter i Centrala Sacorådets styrelse 2018.

Publicerad: Onsdag 15 jan 2014

Senast uppdaterad: Fredag 20 jul 2018

Ordförande Yvonne Dellmark
Sveriges läkarförbund yvonne.dellmark@sll.se
  tfn: 073 668 17 40
   
Vice ordförande Liisa Holtay
Sveriges Psykologförbund liisa.holtay@sll.se
   
Vice ordförande/sekr/kassör Kristina Ullskog
Jusek kristina.ullskog@sll.se
  tfn: 070-00 389 43
   
Ledamot Aina Blom
Fysioterapeuterna aina.blom@sll.se
   
Ledamot Clara Strömberg
Sveriges läkarförbund klara.stromberg@sll..se
   
Ledamot Bengt Sparrelid
Sveriges läkarförbund bengt.sparrelid@capiostgoran.se
   
Ledamot Gunilla Häll
Naturvetarna gunilla.a.hall@sll.se
   
Ledamot Gunnar Berglund
Sveriges läkarförbund gunnar.berglund@sll.se
   
Ledamot Siv Aronsson
Akademikerförbundet SSR  siv.aronsson@sll.se
   
Adjungerade  
   
Adjungerad ledamot Ingrid Berggren
Sveriges arbetsterapeuter ingrid.berggren@sll.se
   
Adjungerad ledamot Gunilla Evanth
Sveriges ingenjörer/LSF gunilla.evanth@sll.se
   
Adjungerad ledamot Mounir Ainholm
Sveriges ingenjörer/Trafikför mounir.ainholm@sll.se
   
Adjungerad ledamot Agneta Olofsson
DIK agneta.olofsson@sll.se
   
Adjungerad ledamot Tamara Alani
Sveriges farmaceuter tamara.al-ani@sll.se
   
Adjungerad ledamot Solveig Danielson Ekbom
HSF Saco