Medlemsavgifter och a-kassa

Information om medlemsavgifter och a-kassa för dig inom PostNordkoncernen.

Publicerad: Torsdag 26 sep 2013

Senast uppdaterad: Fredag 5 jun 2020

Förbundens avgifter är generellt låga. Vår a-kassa, AEA, har en av marknadens lästa avgifter. I avgiften till förbunden ingår en inkomstförsäkring som fyller ut a-kassans ersättning vid arbetslöshet

Medlemsavgift exklusive A-kassa

Medlemsavgifterna till de olika förbunden varierar något. Här nedan ser du några exempel:

Akademikerförbundet SSR 260:- per månad
Akavia 270:- per månad
DIK-förbundet 279:- per månad
SRAT 225:- per månad
Sveriges Ingenjörer 240:- per månad (Under perioden 1 juli 2020 till längst
31 december 2021 höjs medlemsavgiften tillfälligt till 340:- per månad)

I samtliga ovanstående förbund ingår i medlemsavgiften en extra arbetslöshetsförsäkring, som kan ge upp till 80 procent av lönen. Utöver detta kan även andra kompletterande försäkringar ingå i avgiften. För detaljinformation ta kontakt med respektive förbund.

Nyexaminerade och halvtidsanställda medlemmar har reducerad medlemsavgift i ett flertal Sacoförbund.

A-kassa

Medlemskap i A-kassa är frivilligt. Avgiften till arbetslöshetskassan (AEA) är 110 kr i månaden, en av marknadens lägsta.

AEA erbjuder Saco-medlemmar en möjlighet att försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Rätten till ersättning grundas på lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF.

Inkomstförsäkringen och tilläggsförsäkringen kräver att du är medlem i a-kassan, AEA.

För dig som nyligen har bytt till ett Sacoförbund

När du går med i ett av Sacoförbunden får du tillgodoräkna dig den kvalificeringstid du hade i ditt gamla förbund om det förbundet har en inkomstförsäkring.

Du kan köpa en tilläggsförsäkring

Förbunden erbjuder också en tilläggsförsäkring för runt 40 kronor i månaden om du vill att inkomstförsäkringen ska förlängas.

För mer information, kontakta ditt Sacoförbund.