Jan Edberg - månadens medlem

Om solen skulle anta formen som en människa så skulle den se ut och vara precis som Jan Edberg. Med sitt härliga leende och ständigt glada humör sprider Janne värme och energi omkring sig så att det skulle räcka till att driva Postnords alla brevsorteringsmaskiner i flera år. Jan Edberg är först ut som ”Månadens Sacomedlem”.

Publicerad: Fredag 30 okt 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 7 jun 2016

Kan du beskriva ”din resa” i Posten/Postnord?
Min anställning i Posten började i december 1988 som postiljon på terminalen i Umeå, Jag jobbade 3-skift med sortering av brev och paket. 1995 blev jag delansvarig i projektet att flytta terminalen från Signalvägen till Flygplatsvägen där brevterminalen och regionkontoret ligger i dag. När vi 1998 började arbetet med att vi skulle certifieras i kvalité och miljö blev jag projektledare för miljö på terminalsidan.

Under samma tid var jag biträdande flödesledare på Umeåterminalen. 2001 blev jag ordinarie flödesledare i den nya organisationen där jag jobbade fram till 2003 då jag blev erbjuden ett vikariat som teamchef. 2004 fick jag jobbet som kvalitetscontroller under Martin Bylunds ledning i enheten Kvalitet och utveckling på Umeå brevterminal och där jobbade jag fram till 2009 då det blev en ny regionorganisation. Där fick jag rollen som verksamhetsstöd och jag jobbade med verksamhetsutveckling med diverse uppgifter såsom swex- och energianalyser, postnummer, fordon och lokal mottagingsfunktion mm. 2014 fick jag rollen som hållbarhetsspeciallist i enheten Hållbarhet Postnord Sverige.

Har du någon rolig händelse eller anekdot att berätta från ditt liv på Posten/Postnord?
Hade en kollega som hade lite svårt med ord, namn och talessätt. Han kom fram till mig vid ett tillfälle när jag hade jobbat i typ 2 år, och jag hade pratat en hel del med honom under dessa 2 år. Han kom fram till mig och säger ”du Edström vad var det du hette i förnamn nu igen”.

Vad jobbar du med just nu inom Hållbarhet?
Vi håller på att starta upp interna revisioner inom Postnord Sverige. Med dessa revisioner ska vi säkra vårt multicertifikat inom kvalité, miljö och arbetsmiljö. Interna revisioner kommer att ersätta egenkontrollerna som görs i dag. Vi kommer även att jobba med uppföljning av transportleverantörer. Övriga arbetsuppgifter är att säkra uppföljningen av inspektionerna på Apoteket hjärtat och diverse övriga karläggningar inom Hållbarhetsområdet.

Vad ser du för fördelar med att vara medlem i Saco?
Det ger en saklig och intressant information både i stora och små penseldrag.

Vilka är Postnords viktigaste utmaningar i närtid och på lång sikt?
När det gäller kopplingen till Hållbarhet så är det det som beskrivs i strategin ”Hållbart i allt vi gör", och även att hitta en bra balans. Här tänker jag i första hand på att vi ska vara ett ansvarsfullt företag å ena sidan, och ha en stabil ekonomi å den andra.Dvs, hur minskar vi CO2 utsläppen med 40% samtidigt som vi växer så det knakar inom logistikområdet, även de samhällsuppdrag vi har kontra effektivitet och besparingar. Detta är en balansplatta som vi måste försöka hitta balansen på.

Vilka är Saco-Postens viktigaste utmaningar i framtiden?
Att bevara tryggheten i avtalsförhandlingarna och att medlemmarna får en marknadsmässig löneutveckling.

"Tre snabba"

Favoritmat: Kyckling i alla former

Gör du gärna på fritiden: Pysslar på gården och umgås med familjen

Det här visste ni inte om mig: Att jag har för avsikt att i framtiden jobba ideellt med utsatta djur?

Tusen tack Janne för att du ville vara först ut som "Månadens medlem". Och stort grattis på din stora dag idag fredagen den 30:e oktober 2015. Hipp hipp....hurra, hurra, hurra, hurraaaa! (för ni som inte visste det så fyller Janne år idag).