Medlemsmöte med anledning av organisationsförändringar i PostNord Sverige

27/1 kl. 11.30-12.30 till medlemmar i Region Nord. Mötet hålls via Teams. Vill du delta, skicka ett mail till saco-posten@postnord.com

Publicerad: Lördag 21 jan 2023

Senast uppdaterad: Lördag 21 jan 2023