Postens ledning får hård kritik

I tidningen Ingenjören bekträftar Postens ledning att de tar Sacomedlemmarnas kritik på allvar.

Publicerad: Torsdag 19 feb 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 19 feb 2015

Förtroendet för ledningen har sjunkit dramatiskt bland Sacomedlemmarna på Posten. I Saco-Postens årliga enkät svarar bara 20 procent av medlemmarna att de är nöjda med företagsledningen.

Läs mer på tidningen Ingenjören