Uppdaterad information om dina försäkringar och pensioner

Under rubriken "Medlem" hittar du nu uppdaterad information om dina försäkringar och pensioner.

Publicerad: Måndag 22 jun 2015

Senast uppdaterad: Måndag 22 jun 2015

Där hittar du även länkar till flera hemsidor där du kan få detaljerad information om just din pension. Det finns även en tabell som beskriver de olika bolagens olika livslängdsantaganden och hur detta påverkar din framtida pension.