Avtal (gammal)

Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Publicerad: Fredag 21 feb 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 10 apr 2019

Inom den statliga sektorn gäller tillsvidareavtal för de centrala avtalen om löner och allmänna villkor. De kan sägas upp och/eller omförhandlas men de är inte direkt kopplade till en viss tidpunkt. Tanken med tillsvidareavtal är att skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

Avtalsförhandlingar sker i samverkan med andra akademikerförbund, inom Saco-S. Avtalsyrkandena fastställs i Saco-S representantskap som är högsta beslutande organ. De centrala förhandlingarna sker sedan mellan Arbetsgivarverket och Saco-S styrelsens förhandlingsledning.

Saco-S avtalsprocess

Det finns ett antal olika avtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket, t. ex.