Bli medlem

Du har allt att vinna på att bli medlem i ett Saco-S-förbund.

Senast uppdaterad: Måndag 5 feb 2018

Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet – att du ska trivas där och kunna göra ett bra jobb är grundläggande. Men det behövs någon som bevakar att arbetsvillkoren är riktigt bra och arbetar för en utveckling av arbetslivet. Det gör 21 akademikerförbund tillsammans i Saco-S!

Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som är akademiker; att du ska ha bra villkor på jobbet helt enkelt. Mer än 87 600 medlemmar vet att vi gör det på bästa sätt. Och ju fler vi är – ju större genomslagskraft får vi och då blir din vardag mycket bättre.

Välkommen till Saco-S!

   

Kontakta mig