Aktuellt {from} {to} av 105

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet

2021-01-11

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet har delats ut sedan 2009 och bygger på målet för den statliga förvaltningspolitiken med en innovativ och...

Förlängt avtal om korttidsarbete

2020-12-18

Med anledning av att corona-pandemin fortsätter att påverka arbetsmarknaden har Arbetsgivarverket , Saco S, OFR/S, P, O och Seko förlängt det...

Avtalsförhandlingarna slutförda

2020-12-01

Saco-S och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om flera gemen-samma framåtsyftande arbeten, om bland annat anställningsskydd,...

Överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv rubbar balansen mellan parter inom staten

2020-11-26

Efter överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK har scenen förändrats och lagförändringarna kommer i stället, med stor sannolikhet, att...

Möte med arbetsmarknadsdepartementet

2020-10-26

Den 14 oktober var de fackliga parterna på statlig sektor, Saco S, OFR/S, P, O och Seko, inbjudna till arbetsmarknadsdepartementet för att...

Remissvar En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30

2020-10-26

Saco-S är en förhandlingsorganisation bestående av 19 Saco-förbund. Vi företräder nästan 90.000 statligt anställda akademiker.

Inriktning avtalsförhandlingar 2020

2020-09-30

Saco-S arbetar för att åstadkomma en långsiktigt hållbar verksamhet inom statlig sektor. Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja...

Saco-S på LinkedIn

2020-09-22

Nu finns Saco-S på LinkedIn. Följ oss gärna där.

Avtalsrörelsen har startat

2020-09-22

Idag överlämnade Saco-S sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande avtalsförhandlingarna. Några av de områden vi yrkar förändringar...

Partsgemensamt material om PSA

2020-09-21

Parterna har gemensamt tagit fram informationsmaterial om PSA, Personskadeavtalet.

Covid-19 påverkar avtalsförhandlingarna på statlig sektor

2020-05-15

Coronaviruset har påverkat många områden i samhället. De statliga verksamheterna är berörda på olika sätt utifrån deras uppdrag och det har blivit...

Anna Steen ny ordförande för Saco-S

2020-04-24

Under gårdagens årsmöte utsågs Anna Steen till ny ordförande för förhandlings- organisationen Saco-S. Hon är i dag chef för arbetsgivarservice på...

Råd till Saco-S-föreningar angående semester 2020

2020-04-03

Under de nu rådande omständigheterna uppkommer många frågor kring semesterplanering under den kommande sommaren. Med anledning av detta har Saco-S...

Övertidsuttag i samband med coronapandemin

2020-03-30

I samband med coronapandemin ökar arbetsbelastningen för vissa statliga verksamheter samtidigt som alla statliga verksamheter riskerar att påverkas...

Årsmöten i Saco-S föreningar

2020-03-24

Det har inkommit en del frågor om det är möjligt, med hänsyn till rådande omständigheter, att senarelägga ordinarie årsmöten i Saco-S-förening. Den...

Information - Coronaviruset Covid-19

2020-03-18

Här hittar du som förtroendevald mer information med anledning av den pågående pandemin Covid-19.

Korrigering av felaktiga löneavdrag

2020-03-09

Saco-S upptäckte under 2019 att det finns ett fel i vissa lönesystem.

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

2020-02-20

Artikel i Svenskt Näringsliv med Lena Emanuelsson, förhandlingschef på fackförbundet Akavia, före detta Jusek och Civilekonomerna och ordförande i...

Nya villkor för uttag av tjänste- pension fr o m 1 oktober 2020

2019-12-19

Den 1 oktober 2020 ändras villkoren för uttag av den statliga tjänstepensionen för de som är född 1987 eller tidigare och som omfattas av PA16...

Ändring i Avtal om utlands-kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor utomlands (URA) vid graviditet.

2019-12-18

Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har träffat överenskommelse om en ny 10 a § i URA-avtalet vilket ger möjlighet till arbete i Sverige...

Visa fler