Aktuellt {from} {to} av 99

Saco-S yrkanden 2020

2020-09-30

Här kan du se Saco-S inriktning och yrkanden i avtalsrörelsen 2020

Saco-S på LinkedIn

2020-09-22

Nu finns Saco-S på LinkedIn. Följ oss gärna där.

Avtalsrörelsen har startat

2020-09-22

Idag överlämnade Saco-S sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande avtalsförhandlingarna. Några av de områden vi yrkar förändringar...

Partsgemensamt material om PSA

2020-09-21

Parterna har gemensamt tagit fram informationsmaterial om PSA, Personskadeavtalet.

Covid-19 påverkar avtalsförhandlingarna på statlig sektor

2020-05-15

Coronaviruset har påverkat många områden i samhället. De statliga verksamheterna är berörda på olika sätt utifrån deras uppdrag och det har blivit...

Anna Steen ny ordförande för Saco-S

2020-04-24

Under gårdagens årsmöte utsågs Anna Steen till ny ordförande för förhandlings- organisationen Saco-S. Hon är i dag chef för arbetsgivarservice på...

Råd till Saco-S-föreningar angående semester 2020

2020-04-03

Under de nu rådande omständigheterna uppkommer många frågor kring semesterplanering under den kommande sommaren. Med anledning av detta har Saco-S...

Övertidsuttag i samband med coronapandemin

2020-03-30

I samband med coronapandemin ökar arbetsbelastningen för vissa statliga verksamheter samtidigt som alla statliga verksamheter riskerar att påverkas...

Årsmöten i Saco-S föreningar

2020-03-24

Det har inkommit en del frågor om det är möjligt, med hänsyn till rådande omständigheter, att senarelägga ordinarie årsmöten i Saco-S-förening. Den...

Information - Coronaviruset Covid-19

2020-03-18

Här hittar du som förtroendevald mer information med anledning av den pågående pandemin Covid-19.

Korrigering av felaktiga löneavdrag

2020-03-09

Saco-S upptäckte under 2019 att det finns ett fel i vissa lönesystem.

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

2020-02-20

Artikel i Svenskt Näringsliv med Lena Emanuelsson, förhandlingschef på fackförbundet Akavia, före detta Jusek och Civilekonomerna och ordförande i...

Nya villkor för uttag av tjänste- pension fr o m 1 oktober 2020

2019-12-19

Den 1 oktober 2020 ändras villkoren för uttag av den statliga tjänstepensionen för de som är född 1987 eller tidigare och som omfattas av PA16...

Ändring i Avtal om utlands-kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor utomlands (URA) vid graviditet.

2019-12-18

Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har träffat överenskommelse om en ny 10 a § i URA-avtalet vilket ger möjlighet till arbete i Sverige...

Information om höjd åldersgräns i lagen om anställningsskydd (LAS) och förändringar i kollektivavtalen med anledning av detta

2019-11-12

Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T, Affärsverksavtal-T och Chefsavtalet med anledning av att...

Karensavdrag och eventuella korrigeringar genom retroaktivt hantering

2019-09-23

Karensavdraget fick en ny konstruktion från och med den 1 januari 2019. Det har det lönesystem som Statens Servicecenter använder inte kunnat...

Nu kan även äldre livräntor från det statliga pensionsavtalet PA/SPR-74 omprövas

2019-06-26

Den 18 juni i år enades parterna på det statliga avtalsområdet om att personer som slutat sin anställning i staten före år 1992 och tjänat in till...

Information om felaktiga löneavdrag

2019-06-13

Saco-S har uppmärksammat att vissa lönesystem som används av de statliga arbetsgivarna, däribland hos arbetsgivare som sköter sin lönehantering...

Nya regler och normalstadgar för Saco-S lokala verksamhet

2019-06-11

Saco-S årsstämma har beslutat om nya regler och normalstadgar för Saco-S lokala verksamhet. De nya reglerna och normalstadgarna innebär att...

Saco-S årsmöte genomfört

2019-04-16

Den 11 april behandlade Saco-S årsmöte verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 och beslutade om verksamhetsplan och budget för 2019.

Visa fler