Aktuellt {from} {to} av 87

Nya villkor för uttag av tjänste- pension fr o m 1 oktober 2020

2019-12-19

Den 1 oktober 2020 ändras villkoren för uttag av den statliga tjänstepensionen för de som är född 1987 eller tidigare och som omfattas av PA16...

Ändring i Avtal om utlands-kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor utomlands (URA) vid graviditet.

2019-12-18

Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har träffat överenskommelse om en ny 10 a § i URA-avtalet vilket ger möjlighet till arbete i Sverige...

Information om höjd åldersgräns i lagen om anställningsskydd (LAS) och förändringar i kollektivavtalen med anledning av detta

2019-11-12

Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T, Affärsverksavtal-T och Chefsavtalet med anledning av att...

Karensavdrag och eventuella korrigeringar genom retroaktivt hantering

2019-09-23

Karensavdraget fick en ny konstruktion från och med den 1 januari 2019. Det har det lönesystem som Statens Servicecenter använder inte kunnat...

Nu kan även äldre livräntor från det statliga pensionsavtalet PA/SPR-74 omprövas

2019-06-26

Den 18 juni i år enades parterna på det statliga avtalsområdet om att personer som slutat sin anställning i staten före år 1992 och tjänat in till...

Information om felaktiga löneavdrag

2019-06-13

Saco-S har uppmärksammat att vissa lönesystem som används av de statliga arbetsgivarna, däribland hos arbetsgivare som sköter sin lönehantering...

Nya regler och normalstadgar för Saco-S lokala verksamhet

2019-06-11

Saco-S årsstämma har beslutat om nya regler och normalstadgar för Saco-S lokala verksamhet. De nya reglerna och normalstadgarna innebär att...

Saco-S årsmöte genomfört

2019-04-16

Den 11 april behandlade Saco-S årsmöte verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 och beslutade om verksamhetsplan och budget för 2019.

Överenskommelse om turordningskretsar på Arbetsförmedlingen klar

2019-03-26

De fackliga organisationerna och arbetsgivaren inom Arbetsförmedlingen har kommit överens om vilka grundprinciper som ska gälla för uppsägningar....

Ett löneavtal som visar vägen

2019-02-14

Saco-S och Arbetsgivarverket har tillsammans tagit fram ett nytt inspirationsmaterial ”RALS-2010-T – ett löneavtal som visar vägen”. Det har som...

Är du berörd av omstruktureringarna i statlig sektor?

2019-02-01

Arbetsförmedlingen har varslat om att de behöver minska antalet anställda med en tredjedel, det vill säga 4 500 av de 13 500 anställda. Det till...

Ett hållbart arbetsliv

2019-01-09

Hållbart arbetsliv är ett av Partsrådets arbetsområden. Det erbjuder operativt stöd anpassat efter de skilda behov som finns på statliga...

Information om förändringar gällande karensdag

2018-12-07

Information om förändringar av de statliga kollektivavtalen med anledning av att karensdagen slopas och ersätts med ett karensavdrag från den 1...

Stöd till medarbetare vid myndighetsflytt

2018-07-03

I samband med att regeringen aviserat ett antal myndighetsflyttar från Stockholm till andra orter har Saco-S, och övriga fackliga...

Förhandlingar gällande villkor

2018-06-15

Saco-S är inne i konstruktiva förhandlingar med Arbetsgivarverket när det gäller villkor i samband med omlokalisering av statlig verksamhet....

Checklista för GDPR

2018-06-01

Detta är en sammanfattning av de riktlinjer för personuppgiftsbehandling för Saco-S som Saco-S representantskap beslutade om 2018-05-22. Dokumentet...

Saco-S riktlinjer för personuppgiftsbehandling

2018-05-23

Tisdagen den 22 maj antog Saco-S representantskap riktlinjer för personuppgiftsbehandling i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Årsmöte för Saco-S representantskap

2018-05-23

Den 19 april hade Saco-S högsta beslutande organ Saco-S representantskap årsmöte. Fredrik Lundh Sammeli, Socialförsäkringsutskottets ordförande,...

Saco-S begär förhandling om villkor vid omlokaliseringar

2018-04-06

Saco-S har lämnat in en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket för att diskutera villkoren vid omlokaliseringar av statliga myndigheter.

Risk för kompetenstapp vid snabb myndighetsflytt

2018-01-22

Fler myndigheter kommer att omlokaliseras, meddelade regeringen i dag. Om omlokaliseringar ska genomföras vill Saco-S se längre...

Visa fler