Aktuellt {from} {to} av 61

Förhandlingarna pågår

2017-09-20

Förhandlingarna med Arbetsgivarverket pågår enligt tidigare planering. Diskussioner förs mellan parterna och ännu är ingenting färdigförhandlat.

Saco-S kritiska till besked om att omlokalisera myndigheter

2017-08-30

På en presskonferens i morse offentliggjorde regeringen planerna på den största omlokaliseringen av myndigheter på tio år. Det handlar om sju...

Avtalsrörelsen 2017 har startat

2017-06-21

I dag, den 21 juni, överlämnade Saco-S sin inriktning inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Saco-S trycker framför allt på...

Partsrådets verksamhetsberättelse 2016

2017-05-02

Nu är Partsrådets verksamhetsberättelse för 2016 klar.

Saco-S kritiska till flytt av SCB:s huvudkontor

2017-04-27

En flytt av Statistiska Centralbyråns (SCB:s) huvudkontor till Örebro kommer slå hårt mot de anställda och kan leda till ineffektivitet och...

Saco-S hos Socialförsäkringsutskottet

2017-04-06

Idag samlades arbetsmarknadens parter hos Socialförsäkringsutskottet för att diskutera åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Medlem vann i AD om anställning

2016-12-15

Blir jag verkligen av med min statliga anställning om en annan person överklagar att jag fått jobbet och får rätt i Statens överklagandenämnd? Den...

Tjänstemannautbyte Unesco

2016-10-27

Statsanställda i Sverige har som en del av sin professionella utveckling möjlighet att arbeta några månader vid något av Unescos kontor.

Välbefinnande i arbetslivet lyftes i avtalsrörelsen

2016-10-05

Avtalsrörelsen är nu avslutad. Arbetsmiljöfrågorna har stått på agendan i årets förhandlingar och Saco-S har fått igenom att friskfaktorer och...

Akademiker inom Polisen: Bra genomlysning av organisationen

2016-09-30

Saco-S och Jusek välkomnar Statskontorets utredning av Polisens omorganisation. Det finns nu en bra grund för att förbättra Polisens resultat och...

Avsiktsförklaring för höjd pensionsålder presenterats

2016-09-19

I dag har den avsiktsförklaring om vad som krävs för att arbetsmarknadens parter ska acceptera en höjd pensionsålder presenterats. Det är förre...

Nytt snabbspår för djursjukskötare

2016-09-08

För att snabba på arbetsmarknadsetableringen för nyanlända akademiker startas nu ett nytt snabbspår för djursjukskötare.

Välkommet besked att "hälsoväxlingen" dras tillbaka

2016-08-23

Saco-S, akademiker i staten, välkomnar socialförsäkringsminister Annika Strandhälls besked i dag om att förslaget kring den så kallade...

Statlig sektor först ut med avsiktsförklaring om åtgärder mot stigande sjuktal

2016-08-19

Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har idag undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett långsiktigt arbete för att motverka ohälsa...

Unikt avtal visar vägen

2016-07-08

Arbetsgivarverket och Saco-S tecknade 2010 ett ramavtal om löner. Avtalet innehåller inga siffror utan reglerar processen för hur löner ska sättas...

Unikt på svensk arbetsmarknad!

2016-06-29

Arbetsgivarverket och Saco-S Akademiker i staten bjuder in till ett gemensamt seminarium i Almedalen onsdagen den 6 juli . Vårt löneavtal utvecklar...

Friskfaktorer i arbetslivet fokus i årets avtalsrörelse

2016-06-22

Fokusera på friskfaktorer i arbetslivet och ett nytt samarbetsavtal. Det är huvud-punkterna för Saco-S, akademiker i staten, när parterna i dag...

Ny överenskommelse om utveckling av RALS-T

2016-06-20

Idag har Saco-S och Arbetsgivarverket träffat en överenskommelse om att fortsätta utveckla RALS-T. Överenskommelsen innebär bland annat på att...

Nytt snabbspår klart för samhällsvetare

2016-06-03

I dag presenteras ett nytt snabbspår för samhällsvetare. Det är den största gruppen akademiker bland de nyanlända. Med det nya snabbspåret för...

Uppföljning av Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

2016-05-03

I Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerande lärare kom parterna överens om att utvärdera avtalets tillämpning senast den 1 april 2016....

Visa fler