Aktuellt {from} {to} av 118

Avtal om postdoktorer

2021-11-23

Som en del av överenskommelsen från 2020 har Saco-S och Arbetsgivarverket träffat ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor....

Remissvar En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden Ds 2021:17

2021-09-15

Saco-S är en förhandlingsorganisation bestående av 19 Saco-förbund. Vi företräder nästan 90 000 statligt anställda akademiker.

Saco-S stödmaterial avseende distansarbete/flexibelt arbete

2021-06-28

Saco-S verkar för att verksamhetens behov och individens möjligheter till individuell anpassning ska fungera sida vid sida. Saco-S arbetar utifrån...

Staten måste också var en del av en modern arbetsmarknad

2021-06-21

De tre utredningarna om LAS, omställning och studiestöd är nu färdiga och har presenterats av regeringen. Av det som föreslås finns även...

Saco-S inbjudna till möte med socialförsäkringsministern Shekarabi

2021-05-10

Saco-S träffade den 5 maj socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi tillsammans med övriga parter på det statliga avtalsområdet. Vid mötet...

Saco-S har haft årsmöte

2021-04-26

Den 22 april var det dags för Saco-S årsmöte. Då beslutade man bland annat om verksamhetsplanen för det kommande året och valde en ny styrelse....

Balansen mellan parterna på statlig sektor påverkas negativt

2021-03-19

Efter överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK i höstas beslutade regeringen att lagförändringarna kommer att utgå från denna...

Stödgrupp i vissa arbetsmiljöfrågor (SIVAN)

2021-03-03

För att stödja och stärka de centrala parternas arbete med arbetsmiljöfrågor har en ny arbetsgrupp inrättats på central nivå, Stödgrupp i vissa...

Förhandlingar om postdoktoravtalet

2021-03-02

I avtalsförhandlingarna under hösten kom parterna överens om ett förhandlingsuppdrag gällande detta avtal som reglerar en tvåårig...

Uppsagda på grund av sjukdom börjar omfattas av Avtal om omställning.

2021-03-01

Från och med den 1 februari 2021 börjar arbetstagare som inte har någon stadigvarande arbetsförmåga hos arbetsgivaren på grund av sjukdom eller...

Avtal med anledning av Covid-19

2021-03-01

Eftersom smittspridningen fortfarande påverkar samhället och regeringen därmed vidtar åtgärder har parterna inom det statliga avtalsområdet...

Utredning om påverkan på lagen om anställningsskydd

2021-02-25

I avtalsrörelsen 2020 kom centrala parter inom det statliga avtalsområdet överens om att utreda konsekvenserna av överenskommelsen mellan Svenskt...

Framtidens Rals-T

2021-02-25

Under 2021 kommer en intern Saco-S utvärdering av Rals-T att genomföras. Initiativet har tagits av Saco S styrelse och bakgrunden till detta är att...

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet

2021-01-11

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet har delats ut sedan 2009 och bygger på målet för den statliga förvaltningspolitiken med en innovativ och...

Förlängt avtal om korttidsarbete

2020-12-18

Med anledning av att corona-pandemin fortsätter att påverka arbetsmarknaden har Arbetsgivarverket , Saco S, OFR/S, P, O och Seko förlängt det...

Avtalsförhandlingarna slutförda

2020-12-01

Saco-S och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om flera gemen-samma framåtsyftande arbeten, om bland annat anställningsskydd,...

Överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv rubbar balansen mellan parter inom staten

2020-11-26

Efter överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK har scenen förändrats och lagförändringarna kommer i stället, med stor sannolikhet, att...

Möte med arbetsmarknadsdepartementet

2020-10-26

Den 14 oktober var de fackliga parterna på statlig sektor, Saco S, OFR/S, P, O och Seko, inbjudna till arbetsmarknadsdepartementet för att...

Remissvar En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30

2020-10-26

Saco-S är en förhandlingsorganisation bestående av 19 Saco-förbund. Vi företräder nästan 90.000 statligt anställda akademiker.

Inriktning avtalsförhandlingar 2020

2020-09-30

Saco-S arbetar för att åstadkomma en långsiktigt hållbar verksamhet inom statlig sektor. Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja...

Visa fler