Aktuellt {from} {to} av 69

Saco-S begär förhandling om villkor vid omlokaliseringar

2018-04-06

Saco-S har lämnat in en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket för att diskutera villkoren vid omlokaliseringar av statliga myndigheter.

Risk för kompetenstapp vid snabb myndighetsflytt

2018-01-22

Fler myndigheter kommer att omlokaliseras, meddelade regeringen i dag. Om omlokaliseringar ska genomföras vill Saco-S se längre...

Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

2017-12-08

Regeringen vill gå längre än EU när det gäller kapitalkrav för vissa tjänstepensionsförsäkringar. Detta kan försämra avkastningen med upp till 20...

Nya bestämmelser om ersättning för reservofficerare som har en civil anställning inom det statliga avtalsområdet

2017-11-30

Saco-S och Arbetsgivarverket har den 22 november 2017 undertecknat en överenskommelse om nya bestämmelser för reservofficerares rätt att i vissa...

AD: Anställda arbetsskyldiga i hela landet

2017-11-20

Myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet om myndigheten omlokaliseras, om inget annat avtalats. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom....

Avslutad anställning i staten före 2003 kan innebära rätt till högre livränta

2017-10-26

Personer som tjänade in till sin tjänstepension enligt tidigare avtal PA91 kan ha rätt till högre livränta.

Stor satsning på ett hållbart arbetsliv

2017-10-04

I dag, den 4 oktober tecknade Saco-S ett nytt tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket. Saco-S har fått igenom att parterna väsentligen ska öka sina...

Förhandlingar pågår fortfarande

2017-10-02

Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och Seko prolongerade i lördags sitt löneavtal (RALS 2016-2017) till och med på onsdag, den 4 oktober.

Förhandlingarna pågår

2017-09-20

Förhandlingarna med Arbetsgivarverket pågår enligt tidigare planering. Diskussioner förs mellan parterna och ännu är ingenting färdigförhandlat.

Saco-S kritiska till besked om att omlokalisera myndigheter

2017-08-30

På en presskonferens i morse offentliggjorde regeringen planerna på den största omlokaliseringen av myndigheter på tio år. Det handlar om sju...

Avtalsrörelsen 2017 har startat

2017-06-21

I dag, den 21 juni, överlämnade Saco-S sin inriktning inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Saco-S trycker framför allt på...

Partsrådets verksamhetsberättelse 2016

2017-05-02

Nu är Partsrådets verksamhetsberättelse för 2016 klar.

Saco-S kritiska till flytt av SCB:s huvudkontor

2017-04-27

En flytt av Statistiska Centralbyråns (SCB:s) huvudkontor till Örebro kommer slå hårt mot de anställda och kan leda till ineffektivitet och...

Saco-S hos Socialförsäkringsutskottet

2017-04-06

Idag samlades arbetsmarknadens parter hos Socialförsäkringsutskottet för att diskutera åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Medlem vann i AD om anställning

2016-12-15

Blir jag verkligen av med min statliga anställning om en annan person överklagar att jag fått jobbet och får rätt i Statens överklagandenämnd? Den...

Tjänstemannautbyte Unesco

2016-10-27

Statsanställda i Sverige har som en del av sin professionella utveckling möjlighet att arbeta några månader vid något av Unescos kontor.

Välbefinnande i arbetslivet lyftes i avtalsrörelsen

2016-10-05

Avtalsrörelsen är nu avslutad. Arbetsmiljöfrågorna har stått på agendan i årets förhandlingar och Saco-S har fått igenom att friskfaktorer och...

Akademiker inom Polisen: Bra genomlysning av organisationen

2016-09-30

Saco-S och Jusek välkomnar Statskontorets utredning av Polisens omorganisation. Det finns nu en bra grund för att förbättra Polisens resultat och...

Avsiktsförklaring för höjd pensionsålder presenterats

2016-09-19

I dag har den avsiktsförklaring om vad som krävs för att arbetsmarknadens parter ska acceptera en höjd pensionsålder presenterats. Det är förre...

Nytt snabbspår för djursjukskötare

2016-09-08

För att snabba på arbetsmarknadsetableringen för nyanlända akademiker startas nu ett nytt snabbspår för djursjukskötare.

Visa fler