Årsmöten i Saco-S föreningar

Det har inkommit en del frågor om det är möjligt, med hänsyn till rådande omständigheter, att senarelägga ordinarie årsmöten i Saco-S-förening. Den sittande styrelsen är ju vald för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Vad händer om inget val hålls inom den i stadgarna angivna tiden?

Publicerad: Tisdag 24 mar 2020

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022

Svar: Det finns inga särskilda regler för denna situation och resultatet blir att styrelsen kommer att sitta kvar på övertid, även om man skulle kunna hävda att det på sätt och vis är odemokratiskt. Samtidigt är alternativet att ha möte i ordinarie tid, trots att många är borta från arbetsplatsen och inte har möjlighet att delta, ännu sämre.

Styrelsen måste så snart som möjligt informera medlemmarna på arbetsplatsen om varför årsmötet inte blir av i stadgeenlig tid. Samtidigt bör medlemmarna kallas till ordinarie årsmöte vid en tidpunkt senare i vår som nu kan bedömas som rimligt, kanske under andra halvan av maj.

Om medlemmarna inte, med tillräcklig majoritet, begär att ett möte ska hållas i stadgeenlig tid eller snarast därefter är problemet löst. Uppstår det problem kan Saco-S-föreningen kontakta sitt förbund/kontaktförbund för rådgivning.