Anställningsvillkor

Publicerad: Fredag 14 mar 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 28 okt 2014

Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal gällande anställningsvillkor inom det statliga avtalsområdet – Villkorsavtal-T (hette ALFA-T före den 1 april 2013).

I avtalet finns det regler gällande semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera.

Det finns möjlighet att utöver centrala kollektivavtal teckna även lokala kollektivavtal. Kontakta lokal Saco-S-förening/Sacoråd för vidare information.

Villkorsavtalet gäller inte arbetstagare som:

  • omfattas av ett annat centralt avtal (t.ex. AVA-T, URA, UVA, Studentmedarbetaravtalet, VASA eller lokalt villkorsavtal eller andra bestämmelser med motsvarande innehåll)
  • får ålderspension enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
  • är anställda med stöd av vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Länkar