Flera centrala avtal

Publicerad: Måndag 23 jun 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 28 okt 2014

De centrala avtalsparterna (Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR och SEKO) har tecknat ett avtal, Huvudavtal, som innehåller regler om förhandlingar, stridsåtgärder mm.

Parterna har även tecknat ett samarbetsavtal som uttrycker parternas avsikt att gemensamt arbeta för att stärka de statliga verksamheterna och skapa förutsättningar för goda arbetsvillkor för de anställda.

Vidare har parterna tecknat ett samarbetsavtal som reglerar ordningen för samverkan mellan stadsrådsberedningen och departementen samt huvudorganisationerna i frågor som rör arbetstagare inom det statliga avtalsområdet.

Länkar