Pensioner och försäkringar

Publicerad: Fredag 14 mar 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 28 okt 2014

För dig som är anställd i staten omfattas av statlig tjänstepension som förhandlats av parterna på den statliga sektorn. Sedan den 1 januari 2016 gäller det nya tjänstepensionsavtalet - PA 16 - för anställda inom det statliga avtalsområdet. PA 16 består av två pensionsplaner; Avdelning I för dig som är född 1988 eller senare samt Avdelning II som motsvarar tidigare avtal PA 03 och gäller för dig som är född 1987 eller tidigare. 

Läs mer om det nya avtalet:
Frågor och svar om PA16
Presentation av PA16

Avdelning I innehåller en helt premiebestämt ålderspension men även sjukpension och efterlevandepension. Ålderspensionen består av tre delar: Ålderspension valbar som du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital, ålderspension obligatorisk som förvaltas av Kåpan pensioner samt ålderspension flex.  Ålderspension flex kan tas ut på så kort tid som ett år och kan användas att kompensera inkomstbortfall om du väljer att gå ner i tid i slutet av arbetlivet. I annat fall fyller flexpensionen på din vanliga ålderspension. Storleken på din helt premiebestämda ålderspension beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Läs mer om PA 16 avdelning I på SPV hemsida

Avdelning II innehåller ålderspension med såväl premiebestämda som förmånsbestämda delar men även sjukpension och efterlevandepension. Ålderspensionen består av tre delar; förmånsbestämd ålderspension för inkomster över 7,5 ibb (taket i det allmänna pensionssystemet), individuell ålderspension som är premiebestämd där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital samt kompletterande ålderspension som är premiebestämd och förvaltas av Kåpan Pensioner. Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön sista åren innan pension, hur många år du varit anställd samt vilket år du är född. Storleken på den premiebestämda individuella ålderspensionen och den kompletterande ålderspensionen beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Läs mer om PA 16 avdelning II på SPV hemsida

Du som omfattas av Avdelning II i pensionsavtalet har möjligheten att från 61 år ansöka om avtalad deltidspension och fortsätta arbeta deltid på minst 50 procent av heltid. Det är arbetsgivaren som efter prövning i varje enskilt fall beslutar om deltidspension. 

Om du blir sjuk under en längre tid kan du ha rätt till sjukpension från SPV Statens tjänstepensionsverk. Sjukpensionen ingår som en del i tjänstepensionsavtalet.

Förutsättningen för att du ska få sjukpension är att du är statligt anställd och att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning eller aktivitetsersättning till dig. Så länge som du har sjukpenning från Försäkringskassan har du istället rätt till sjukpenningtillägg från din arbetsgivare enligt Villkorsavtalet. 

Du som är statligt anställd omfattas även av en avtalad arbetsskadeförsäkring - PSA. Det innebär att du får kompletterande ersättning till den lagstadgade ersättningen  för att täcka upp inkomstförlust vid arbetsskada. 

Om det värsta skulle hända och du skulle avlida kan dina anhöriga ha rätt till efterlevandepension som ingår i tjänstepensionsavtalet. Du omfattas aven av en avtalad tjänstegrupplivförsäkring - TGL-S - som betalas ut till dina anhöriga ifall du skulle avlida.   

Länkar