Styrelsen

Styrelsen leder det löpande arbetet. Den består av tolv ledamöter, varav tio kommer från de största förbunden och två från de övriga förbunden. Dessutom finns beredningsgrupper för olika aktuella frågor.

Publicerad: Fredag 21 feb 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 28 okt 2014

Ordförande
Lena Emanuelsson Jusek
     
Vice ordförande Robert Andersson SULF
  Elisabeth Mohlkert SRAT
     
Ledamöter Ylva Eriksson Jusek
  Andreas Nyström Naturvetarna
  Jerker Ambjörn Sveriges Ingenjörer
  Magnus Berg DIK
  Anders Lindström Akademikerförbundet SSR
  Hans Franklin Civilekonomerna
  Per-Olof Sorsell Lärarnas Riksförbund
  Mats Olson Övriga förbund
  Karin Rhenman Övriga förbund