Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten

Saco-S-förening

Publicerad: Tisdag 23 maj 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 27 dec 2017

Box 8114
104 20 Stockholm

Kontakt tfn: 08-6576100
Fax: 08-6528652

Webbplats: www.datainspektionen.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Paulo Zavala, ordförande