Folke Bernadotteakademin

Saco-S-förening

Publicerad: Tisdag 23 maj 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 23 maj 2017

Sandövägen 1
87264 Sandöverken

Kontakt tfn: 010-4562300

Webbplats: www.fsb.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Emma Skeppström, Delta ordförandeskap
emma.skepptrom@fba.se
Maria Bedford, Delat ordförandeskap
maria.bedford@fba.se