Myndigheten för yrkeshögskolan

Saco-S-förening

Publicerad: Måndag 12 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 19 sep 2018

Box 145
721 05 Västerås

Kontakt tfn: 010-209 01 00

Webbplats: www.yhmyndigheten.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Paula Kossack, Ordförande
paula.kossack@myh.se