Facklig utbildning

Saco-S-förbunden har gemensamt tagit fram kursen "Det gränslösa arbetet".

Det gränslösa arbetet är en fördjupningskurs med inriktning på arbetsliv och samverkan. Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald och engagerad i det lokala arbetsmiljöarbetet eller skyddsombud/arbetsmiljöombud på en statlig myndighet. Du är medlem i ett Saco-S-förbund och du har gått facklig grundkurs eller motsvarande om arbetsmiljö genom ditt kontaktförbund.
Läs mer om kursen och anmäl dig här

Utöver "Det gränslösa arbetet" är det inom Saco-S kontaktförbundet för respektive myndighet som ansvarar för den fackliga utbildningen av förtroendevalda. Det betyder att du som förtroendevald, oavsett vilket Saco-S-förbund du tillhör, ska vända dig till din myndighets kontaktförbund för att få information om aktuella utbildningar.
Vilket Saco-S-förbund som ansvarar för vilken myndighet framgår av Arbetstagarnyckeln.