MÅNDAG 4 MAJ - TISDAG 5 MAJ
Tid och plats ej klart

Saco-S styrelseinternat