Partsgemensam

Saco-S och Arbetsgivarverket kan komma överens om att arbeta med en viss fråga gemensamt. Det kan exempelvis handla om att stödja lokala parter i en fråga. Den här typen av samarbeten kallas partsgemensamma. Oftast ingår även de andra statliga parterna i samarbetet, det vill säga OFR/S, P, O och SEKO.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 10 apr 2019