Om oss (gammal)

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vi driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. Saco-S består av 20 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi närmare 89 000 akademiker.

Senast uppdaterad: Onsdag 10 apr 2019

Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem.

Presentation om Saco-S

Representantskapet

Saco-S högsta beslutande organ är representantskapet. De fattar beslut i viktiga frågor som att träffa centrala avtal, vidta konfliktåtgärder och inriktningen på vårt fackliga arbete. Alla förbund är företrädda representantskapet.
Läs mer här

Styrelsen

Styrelsen leder det löpande arbetet. Den består av tolv ledamöter, varav tio kommer från de största förbunden och två från de övriga förbunden.
Läs mer här

Lokalt förtroendevalda

På myndigheterna finns lokalföreningar som sköter det lokala fackliga arbetet.
Lokala företrädare i Arbetstagarnyckeln