Lönestatistik för teknisk och administrativ personal

För att få en idé om var du befinner dig lönemässigt i förhållande till anställda med samma befattning visar vi här statistik från universitetets statistikverktyg Kuben i augusti 2023.

Publicerad: Torsdag 6 okt 2022

Senast uppdaterad: Torsdag 6 okt 2022

Vem jämförs man med?

Vid Lunds universitet är huvudregeln att förhandlingsområdet, dvs den grupp av anställda man jämförs med, är olika beroende på vilken typ av tjänst man har.

Detta syftar till att öka mobiliteten mellan fakulteterna genom att minska trösklarna och på så sätt befrämja karriärmöjligheter. Lönestatistiken nedan bygger alltså på befattningstiteln på hela universitetet. Det ser dock fortfarande väldigt olika ut på fakulteterna inom vissa befattningar. Därför är statistiken nedan inte alltid rättvisande för vissa grupper ur ett lönepolitiskt perspektiv. Vi arbetar med arbetsgivaren för att ändra på de strukturella problemen som finns inom universitetet.

Vissa befattningstitlar är svåra att få fram tillförlitlig statistik kring. Det kan till exempel bero på att vissa arbetsuppgifter är beroende av var man befinner sig på universitetet. Exempel på detta är projektledare och forskningsingenjör. För sådana befattningar kan det vara värt att titta på statistiken för den egna fakulteten. Även ett lågt antal anställda med samma befattningstitel kan göra det svårt att dra för stora slutsatser kring statistiken. 

Lönesättningen vid universitetet är individuell och lönerna är differentierade vilket betyder att bedömningen av din prestation kommer att påverka vilken lön du har.

Annan statistik

Vill man se hur medellönen ser ut inom en specifik fakultet eller verksamhet då kan man själv välja sina parametrar i Lunds universitets statistikverktyg Kuben (man måste vara på Campus eller använda VPN). Man väljer Personal och sedan Löneläge per befattning.

Vill man se hur lönerna på LU ligger till i förhållande till resten av Sverige kan man använda sig av Saco Lönesök. Man väljer det förbund man är medlem i och loggar in via dem.

Att tänka på när du läser statistiken

Var du befinner dig i din karriär påverkar var i statistiken du bör befinna dig. Är du helt ny ska du kanske befinna dig någonstans mellan 10 % percentilen och medellönen. Är du i slutet av din karriär ska du kanske ligga en bit över medel, kanske närmare 90 % percentilen. Har du ett speciellt ansvarsområde inom din tjänst utan att vara chef ska du också ligga högre.

Statistik för befattningar med 5 eller flera anställda i augusti 2023

Administrativ chef

Administrativ assistent

Administrativ koordinator

Administrativ samordnare

Administratör

Affärsutvecklare

Amanuens grundutbildning

Anslagsadministratör

Antagningshandläggare

Antikvarie

Arbetsmiljösamordnare

Arkeolog

Arkivarie

Avdelningschef

Bibliotekarie

Biblioteksassistent

Bioinformatiker

Biomedicinsk analytiker

Bostadssamordnare

Chefssekreterare

Controller

Djurtekniker

Driftassistent

Driftingenjör

Driftledare

Ekonom

Ekonomiadministratör

Ekonomichef

Eltekniker

Enhetsadministratör

Examenshandläggare

Expert

Fakultetskoordinator

Forskningsadministratör

Forskningshandläggare

Forskningsingenjör

Forskningskoordinator

Forskningssköterska

Föreståndare

Grafisk formgivare

Gruppchef

Handläggare

HR-administratör

HR-chef

HR-partner

HR-specialist

Husintendent

Ingenjör

Intendent

Internationell koordinator

IT-ingenjör

IT-samordnare

IT-tekniker

Jurist

Kanslichef

Klinisk assistent

Kommunikationsstrateg

Kommunikatör

Konferenssamordnare

Konferensvärd

Konstruktör

Koordinator

Kurator

Kvalitetssamordnare

Laboratorieassistent

Laboratorieforskare

Laboratorieingenjör

Lokalplanerare

Marknadskommunikatör

Mjukvaruingenjör

Museiassistent

Museiintendent

Museivärd

Nätverksspecialist

Operatör

Operatörsassistent

Processledare

Producent

Programmerare

Programplanerare

Projektadministratör

Projektassistent

Projektkoordinator

Projektledare

Receptionist

Samordnare

Sektionschef

Serviceassistent

Serviceingenjör

Servicetekniker

Språkpedagog

Statistiker

Studie- och karriärvägledare

Studievägledare

Systemadministratör

Systemansvarig

Systemförvaltare

Systemingenjör

Systemutvecklare

Säkerhetssamordnare

Tekniker

Tentamensansvarig

Trädgårdstekniker

Upphandlare

Utbildningsadministratör

Utbildningschef

Utbildningskoordinator

Utbildningsledare

Utbildningssamordnare

Utredare

Vaktmästare

Verksamhetscontroller

Verkstadsinstruktör

Vetenskaplig samordnare

Webbkoordinator

Webbredaktör

Webbutvecklare