Om oss

SACO rådet på Gotland består av 13 förbund :

Akademikerförbundet (SSR):
Ordf: Robin Björkas Arbetsplats: SOF E-post:  ssr@gotland.se

AKAVIA:
Rådsrepresentant:Mats Englund Arbetsplats: HSF E-post:  mats.englund@gotland.se  Tfn: 0498- 26 80 16


Dokument - Information – Kultur (DIK)
Ordf: Alfred Essemyr Arbetsplats: Dik kansli E-mail: alfred.essemyr@gotland.se 
Tfn: 0498- 269519

Sveriges Arbetsterapeuter:
Kontatpersson: Marie Hörnell Arbetsplats:SOF E-post: Marie.hornell@gotland.se  Tfn: 070-0832444

Fysioterapeuterna:
Ordf: Lena Ljung Arbetsplats: SOF kontaktperson:Eva Hallgre  E-post: eva.hallgren@gotland.se  Tfn: 264628

Lärarnas riksförbund (LR):
Ordf och rådsrepresentant. Rosita Sundh Arbetsplats: UAF E-post: rosita.sundh@gotland.se   Tfn: 26 96 47

Naturvetarna:
Ordf och rådsrepresentant: Anna Fagerberg SBF Arbetsplats: E-post : anna.fagerberg@gotland.se  Tfn: 269387

Gotlands Läkarförening:
Ordf:  Regina Göbel Arbetsplats HSF E-post: regina.gobel@gotland.se  Tfn: 070 447 76 68

Sacos tjänstemannaförbund (SRAT)
Ordf och rådsrep:Kerstin Andersson Arbetsplats: UAF E-post: kerstin.andersson@gotland.se  Tfn: 0704476714

Sveriges Arkitekter:

Kontaktperson: Sandra Olseni SAs, Stockholm E-post: sandra.olseni@arkitekt.se Tfn: 08–5055772

Sveriges Ingenjörer:
Rådsrepresentant och ordfJohan Kallum  E-post: Johan.kallum@gotland.se Tfn. 0498269986 


Sveriges Psykologförbund (SP)
Kontaktperson Saco: Leonard Fältström E-post: leonard.faltstrom@edu.gotland.se   Tfn. 0707888125

Sveriges Skolledarförbund:
Rådsrepresentant:  E-post: Rosita Sundh rosita.sundh@gotland.se  Tfn. 26 96 47

Lärarförbundet (LF)
ordförande: Linda Rung
Rådsrepresentant  e-post: linda.rung@edu.gotland.se  
tele: 269440 Vad SACO akademikeralliansen tycker

 

 

 

 

 

 

Publicerad: Måndag 16 sep 2013

Senast uppdaterad: Måndag 25 apr 2016

 Verksamhetsplan för år 2018

 

I januari 2018 har Sacorådet i Region Gotland 14 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de är yrkes- och examensgrupper, t.ex. arbetsterapeuter, arkitekter, bibliotekarier, ekonomer, ingenjörer, jurister, lärare, naturvetare, fysioterapeuter, socionomer, förvaltare, läkare, tandhygienister.
Totalt är vi 1 122 medlemmar vid årets början. 

Bland Sacos förbund finns många av kunskapssamhällets viktigaste yrken. Det är utbildningen som är grunden för deras insatser. Saco är kunskapsbärarnas organisation. Saco arbetar för ett samhälle som sätter kunskapen i centrum – för att höja medborgarnas välstånd, men också för att berika människornas vardag och stärka demokratins institutioner. 

Vägen dit går via ett väl fungerande utbildningssystem och ett arbetsliv som tar vara på människors kunskaper och erfarenheter. Utbildning ska löna sig, människor ska ha ork och lust att arbeta länge.

 Vad vill då vi i Sacorådet göra under 2018?

Sacorådet planerar att sammanträda tre gånger under 2018 utöver årsmötet.

 

SACO Arbetsutskottet (AU)

Består av: Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna och läkarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Arbetsutskottet planerar att hålla möten 7-8 gånger under kommande år. Delar av AU är fackligt arbetande med förhandlingar och administration motsvarande 85-90 % fast facklig tid i sin nuvarande konstitution. Under 2018 är det flera personer som delar på den fasta fackliga tiden, ordföranden, vice ordföranden, ledamot och facklig sekreterare. Utöver dessa så finns vissa förbund som hanterar sin fasta tid själva.

 

Utbildning och sammankomster 

 • Vi planerar att ha Samverkansutbildning/Arbetsmiljöutbildning/Utbildning      i grundläggande arbetsrätt för samverkansledamöter och övriga      förtroendevalda.
 • Vi planerar att ha återkommande träffar, minst en, för samtliga Sacoförbund.
 • Stötta samtliga förbund i      arbetsmiljöfrågor genom ett gemensamt huvudskyddsombud
 • Representera Sacoförbunden i Centrala      Samverkanskommittén(CSK)
 • Samordna Sacoförbundens medverkan i förvaltningarnas samverkansorganisation
 • Delta i tvärfackligt arbete tillsammans med TCO och LO
 • Delta i gemensamma frågor gentemot Regionstyrelsen i exempelvis förhandlingsfrågor, personaltillsättningar      och budget.
 • Under hösten 2018 kommer ett försäkringssombud utbildas.

 

Sacorådet

Sacorådet planerar att sammanträda tre gånger under 2018 utöver årsmötet.

Arbetsutskottet (AU)

Arbetsutskottet planerar att hålla möten 7-8 gånger under kommande år. Delar av AU är fackligt arbetande med förhandlingar och administration motsvarande 85-90 % fast facklig tid i sin nuvarande konstitution. Under 2018 kan det bli 3-4 personer som delar på den fasta fackliga tiden, ordföranden, vice ordföranden, ledamot och facklig sekreterare. Den fackliga sekreteraren ska under perioden 20180101 vara 25 % av en heltidstjänst.

Utbildning och sammankomster

 • Vi planerar att ha Samverkansutbildning/Arbetsmiljöutbildning/Utbildning i grundläggande arbetsrätt för samverkansledamöter och övriga förtroendevalda.
 • Vi planerar att ha återkommande träffar, minst en, för samtliga Sacoförbund.
 • Stötta samtliga förbund i arbetsmiljöfrågor genom ett gemensamt huvudskyddsombud
 • Representera Sacoförbunden i Centrala Samverkanskommittén(CSK)
 • Samordna Sacoförbundens medverkan i förvaltningarnas samverkansorganisation
 • Delta i tvärfackligt arbete tillsammans med TCO och LO
 • Delta i gemensamma frågor gentemot Regionstyrelsen i exempelvis förhandlingsfrågor, personaltillsättningar och budget.

Möten med alla förbunden

 • Vi i Saco AU har för avsikt att göra ”fältbesök” i syfte att knyta personliga kontakter och stötta det fackliga arbetet med förtroendevalda .
 • Saco AU planerar att under 2018 fortsatt bjuda in förbunden till Saco AU-möten.

Sacorådet Region Gotland