Mötesdagar AU, Råd och CSK

Kommande möten  SACO-expeditionen Regementsgatan 6 Hus 145 Visby Eller genom digitalt möte. Vad som gäller kommer med kallelsen.

Mötesdagar 2023 SACO AU och RÅD

Hösten  :

Måndag 16/1 AU

Måndag 13/1 AU

Måndag xx/xx Årsmöte

Måndag xx/xx AU

OBS möten kan genomföras fysisk ev. digitalt. 
Mötes förfrågankommer skickas ut ca: en vecka innan mötet, svara om er medverkan kommer ske digtalt eller fysiskt.
Det är viktig att svara eftesom vi då kan planera inköp av lite tilltugg.
Om du vill medverka digitalt kommer några dagar innan mötet. 

Planerade möten CSK 

230123  

230220

230320

23xxxx

23xxxx

--------------------------------------------------------

Publicerad: Fredag 2 sep 2016

Senast uppdaterad: Fredag 2 sep 2016

Kallelse till respektive möte skickas genom e-post tillsammans med en dagordning. Svara i kallelsen hur du kommer deltaga fysiskt el. digitalt. 

Plats: Under hösten komer möten vara digitalt eller fysiskt

Om ändring kommer i höst så gäller:

Vid AU och Råds möten bjuder vi på en enklare förtäring.
Hör av dig om du vill ta upp någonting på dagordningen.

Var vänlig meddela hur du kommer deltaga på mötet, senast fredagen innan mötet.