Mötesdagar SacoAU och Råd

Kommande möten  SACO-expeditionen Regementsgatan 6 Hus 145 Visby

Mötesdagar 2019 SACO AU och RÅD

Måndagen den 21 Jannuari SACO-AU   kl:17:30

Måndagen den 04 februari SACO-AU kl 17:30

Måndagen den 4 Mars  SACO-AU  kl:17:30

Måndagen den 25 Mars (Årsmöte) kl 17:30

Måndagen den 29 april SACO-AU kl:17:30

Måndagen den 13 Maj SACORÅD kl:17:30 (Råd)

Måndagen den 10 Juni  SACO-AU kl:17:30 (Sommar avslut)

Hösten 2019

Måndagen den 2 september kl:17:30

Måndagen den 23 september kl:17:30

Måndaen den 28 oktober kl:17:30 (Råd)

Måndagen den 25 november kl 17:30

Måndagen den 16 december kl: 17:30

Publicerad: Fredag 2 sep 2016

Senast uppdaterad: Fredag 14 dec 2018

Kallelse till respektive möte skickas genom e-post tillsammans med en dagordning.

Plats      Sacoexpeditionen 

Vid AU och Råds möten bjuder vi på en enklare förtäring.
Hör av dig om du vill ta upp någonting på dagordningen.

Var vänlig meddela mig om du kommer på mötet, senast fredagen innan mötet.

Hälsningar
Cecilia Westberg-Bladh
Sekreterare Sacoexpeditionen Gotland fredagar
Tfn: 0498 - 26 98 06  Mobil:0704 - 47 69 44
E-mail: Cecilia.Westberg-bladh@gotland.se