Mötesdagar SacoAU och Råd

Kommande möten  SACO-expeditionen Regementsgatan 6 Hus 145 Visby

Mötesdagar SACO AU och RÅD

Måndag den 17 september SACO-AU  kl:17:30

Måndagen den 8 oktober SACORÅD kl:17:30

Måndag den 19 November SACO-AU kl:17:30

Måndag den 3 december SACO-AU kl:17:30

Förmöten CSK

Tisdagen den 18 september 08:45

Torsdagen den 11 oktober kl:08:15

Tisdagen den 20 november kl:08:15

Publicerad: Fredag 2 sep 2016

Senast uppdaterad: Fredag 31 aug 2018

Kallelse till respektive möte skickas genom mail tillsammans med en dagordning.

Plats      Sacoexpeditionen 

Vid AU och Råds möten bjuder vi på en enklare förtäring.
Hör av dig om du vill ta upp någonting på dagordningen.

Var vänlig meddela mig om du kommer på mötet, senast fredagen innan mötet.

Hälsningar
Cecilia Westberg-Bladh
Sekreterare Sacoexpeditionen Gotland måndagar och torsdagar
Tfn: 0498 - 26 98 06  Mobil:0704 - 47 69 44
E-mail: saco@gotland.se