Mötesdagar AU, Råd och CSK

Kommande möten  SACO-expeditionen Regementsgatan 6 Hus 145 Visby Eller genom digitalt möte. Vad som gäller kommer med kallelsen.

Mötesdagar 2022 SACO AU och RÅD

Hösten  :

Måndag 24/1 AU

Måndag 21/2 AU

Måndag 21/3 Årsmöte SACO

Måndag 25/4 AU

Måndag 23/5 SACO RÅD

Tisdag   14/6 SACO AU avslut

OBS möten kan genomföras fysisk eller digitalt. 
Mötes förfrågankommer skickas ut ca: en vecka innan mötet, svara om er medverkan kommer ske digtalt eller fysiskt.
Det är viktig att svara eftesom vi då kan planera inköp av lite tilltugg.
Länk till digitalr möte kommer några dagar innan mötet. 

Planerade möten CSK 

220222

220321

220426

220520

220614 (Preliminärt, sista före uppehåll )

220829  

220926

221014

221122

221213

--------------------------------------------------------

Publicerad: Fredag 2 sep 2016

Senast uppdaterad: Fredag 2 sep 2016

Kallelse till respektive möte skickas genom e-post tillsammans med en dagordning. Svara i kallelsen hur du kommer deltaga fysiskt el. digitalt. 

Plats: Under hösten komer möten vara digitalt eller fysiskt

Om ändring kommer i höst så gäller:

Vid AU och Råds möten bjuder vi på en enklare förtäring.
Hör av dig om du vill ta upp någonting på dagordningen.

Var vänlig meddela hur du kommer deltaga på mötet, senast fredagen innan mötet.