För fackligt förtroendevalda

Information för fackligt förtroendevalda.

Publicerad: Fredag 3 jun 2016

Senast uppdaterad: Måndag 20 nov 2017

Sacorådet och förbunden – vem gör vad?

 

Sacorådet:

  • Samverkansarbete i samverkansgrupper
  • Utbildning i samverkansfrågor
  • Arbetsmiljösamordning

Förbunden:

  • Individfrågor
  • Löner och anställningsvillkor
  • Teckna kollektivavtal
  • Erbjuda facklig grundkurs

 Liten Saco-ordlista

Centrala Sacorådet Samverkansorgan för förbund anslutna till Saco
Sacoförening Samarbete mellan Sacoförbunden på förvaltingsnivå eller inom en förvaltning.
Saconätverk Som Sacoförening men mindre formellt sammansatt.
Sacomandat I samverkan företräder du alla de sacomedlemmar som finns i den samverkansnivån.
MBL Medbestämmandelagen
FML Förtroendemannalagen
AML Arbetsmiljölagen
SO Skyddsombud
HSO Huvudskyddsombud