Representanter i kommuncentrala samverkans- och arbetsgrupper

Representation i kommuncentrala samverkans- och arbetsgrupper

Publicerad: Fredag 13 dec 2013

Senast uppdaterad: Måndag 19 feb 2018

Kommuncentral samverkansgrupp (KCS):
Ordinarie: Catharina Niwhede (LR), Katrin Skatt Gåvertsson (SSR) och 
Åsa Jarlstam (Jusek)
Ersättare: Hanna Ljungberg (SSR), Ann-Britt Palm (Sveriges skolledarförbund) och Patrik Nilsson (DIK)

Protokoll från kommuncentral samverkan (KCS) finner du här!

Partssammansatt grupp för uppföljning av samverkansavtalet (PSG):
Ordinarie: Johan Bohman Grinneby (LR), Jan Lanzow Nilsson (SSR) och Billy Nielsen (Jusek)

Arbetsmiljöprocessgruppen:
Ordinarie: Hanna Ljungberg (SSR) och Eva Olofsson (LR)

Arbetstidsgruppen (ATG):
Ordinarie: Catharina Niwhede (LR) och Birgitta Schöld (SSR)

Rehabprocessgruppen:
Åsa Jarlstam (Jusek) och Birgitta Schöld (SSR)

Lönekartläggningsgruppen:
Katrin Skatt Gåvertsson (SSR), Catharina Niwhede (LR) och Åsa Jarlstam (Jusek)