Representanter i kommuncentrala samverkans- och arbetsgrupper

Representation i kommuncentrala samverkans- och arbetsgrupper

Senast uppdaterad: Måndag 30 dec 2019

Kommuncentral samverkansgrupp (KCS):
Ordinarie: Catharina Niwhede (LR), Katrin Skatt Gåvertsson (SSR) och 
Åsa Jarlstam (Jusek)
Ersättare: Hanna Ljungberg (SSR) och Patrik Nilsson (DIK)

Protokoll från kommuncentral samverkan (KCS) finner du här!

Partssammansatt grupp för uppföljning av samverkansavtalet (PSG):
Ordinarie: Johan Bohman (LR), Katrin Skatt Gåvertsson (SSR) och Lina Svanbrink (DIK)

Arbetsmiljöprocessgruppen:
Ordinarie: Hanna Ljungberg (SSR) och Eva Olofsson (LR)

Arbetstidsgruppen (ATG):
Ordinarie: Catharina Niwhede (LR), Åsa Jarlstam (Jusek) och Birgitta Schöld (SSR)

Rehabprocessgruppen:
Åsa Jarlstam (Jusek), Birgitta Schöld (SSR), Ola Schönström (LR) och Nihad Milanovic (SRAT)