Sacos förbund i Malmös stad

Här hittar du information för dig som är medlem i något av Sacos förbund.

Publicerad: Onsdag 2 jan 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 21 nov 2019

Saco är en centralorganisation för 22 självständiga förbund. Förbunden har tillsammans över 700 000 medlemmar, alla med högre utbildning. Förbundsindelningen grundar sig på en yrkes- och utbildningsgemenskap. Saco är partipolitiskt obundet, men tar ställning i en rad samhällspolitiska frågor som berör förbundens medlemmar. Vår grundsyn är att investering i utbildning ska löna sig.

Har du frågor som rör samverkan, din verksamhet eller om personalpolitik? Kontakta då din lokala Sacoförening!

Har du frågor som rör dig som enskild medarbetare, till exempel om lön, arbetsvillkor eller behov av fackligt biträde? Kontakta då ditt fackförbund!