För medlemmar

Här hittar du information för dig som är medlem i något av Sacos förbund.

Publicerad: Söndag 1 jan 2017

Senast uppdaterad: Måndag 19 feb 2018

Saco är en centralorganisation för 23 självständiga förbund. Förbunden har tillsammans över 700 000 medlemmar, alla med högre utbildning. Förbundsindelningen grundar sig på en yrkes- och utbildningsgemenskap. Saco är partipolitiskt obundet, men tar ställning i en rad samhällspolitiska frågor som berör förbundens medlemmar. Vår grundsyn är att investering i utbildning ska löna sig.

Har du frågor som rör samverkan, din verksamhet eller om personalpolitik? Kontakta då din lokala Sacoförening!

Har du frågor som rör dig som enskild medarbetare, till exempel om lön, arbetsvillkor eller behov av fackligt biträde? Kontakta då ditt fackförbund!