Sacos förbund i Malmö stad

Här hittar du de förbund som ingår i Sacorådets styrelse.

Publicerad: Lördag 11 jun 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 28 jun 2017

Om ditt förbund inte finns med här så kontakta saco@malmo.se.                 

Akademikerförbundet SSR :
ekonomer, socionomer, leg. psykoterapeuter, personalvetare, samhällsvetare, beteendevetare

DIK:
arkivarier, bibliotekarier, kultursekreterare, logopeder, arkeologer,informatörer, kommunikatörer, informationssekreterare, mediepedagoger, intendenter,   museipedagoger, informationsarkitekter

Jusek:
jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Lärarnas Riksförbund:
lärare, studie- och yrkesvägledare

Fysioterapeuterna:
sjukgymnaster/fysioterapeuter

Naturvetarna:
agronomer, biologer, datavetare, statistiker, IT-stateg, matematiker

Sveriges Arbetsterapeuter
arbetsterapeuter

Sveriges Arkitekter:
arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter

Sveriges Ingenjörer:
civilingenjörer, landskapsingenjörer, arbetsmiljöingenjörer, datavetare

Sveriges Psykologförbund:
psykologer

Sveriges Skolledarförbund:
skolledare