Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, chefer, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer i Malmö stad.

Publicerad: Onsdag 11 jun 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 28 jun 2017

 

Vi är partipolitiskt obundna och tar ställning i de frågor som rör våra medlemmars anställning, arbetsmiljö, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning. Nyckelord i förbundets värdegrund är profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet. I Malmö stad har vi drygt 1 500 medlemmar och är därmed det näst största Sacoförbundet i staden.

Styrelsen
Emelie Johansson, ordförande
Galia Bengtsson, kassör
Anna Asp, ledamot                                                                                      
Annelie Fritzon, ledamot
Emma Josefsson, ledamot
Emma Borglund, ledamot
Fredrik Engdahl, ledamot
Jenny Berg, ledamot                                                                                     
Lise Aragaw Johansson, ledamot                                                                   
Pernilla Lemvall, ledamot

Adjungerade till styrelsen är:
Katrin Skatt Gåvertsson, facklig sekreterare                                           
Birgitta Schöld, facklig sekreterare
Jan Lanzow Nilsson, facklig sekreterare 
Lina Svärd, facklig sekreterare
Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud