Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, chefer, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer i Malmö stad.

Publicerad: Onsdag 11 jun 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 2 jan 2019

 

 

Vi är partipolitiskt obundna och tar ställning i de frågor som rör våra medlemmars anställning, arbetsmiljö, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning. Nyckelord i förbundets värdegrund är profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet. I Malmö stad har vi över 1 500 medlemmar och är därmed det näst största Sacoförbundet i staden.

Styrelsen
Emelie Johansson, ordförande
Lina Svärd, vice ordförande                                                                                      
Emma Josefsson, ledamot
Emma Borglund, ledamot 
Lise Aragaw Johansson, ledamot                                                                   
Pernilla Lemvall, ledamot
Laleh Dehnad, ledamot
Heida Ivarsdottir, ledamot
Maja Nilsson, ledamot

Adjungerade till styrelsen är:
Birgitta Schöld, facklig sekreterare
Ingela Wall, facklig sekreterare
Melina Tirone, facklig sekreterare 
Katrin Skatt Gåvertsson, facklig sekreterare    
Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud