Jusek

Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Juseks verksamhetsidé och vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft genom hela karriären.

Publicerad: Måndag 26 jun 2017

Senast uppdaterad: Måndag 20 nov 2017

Jusek är ett partipolitiskt obundet akademikerförbund. I vår lobbying arbetar vi strategiskt med att bygga upp kontaktytor med politiska beslutsfattare, centrala fackliga motparter samt utvalda myndigheter och organisationer.

Jusekföreningen i Malmö stad

  • Åsa Jarlstam (Stadskontoret), ordf.
  • Billy Nielsen (Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen), vice ordf.
  • Johnny Funch (Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen), sek.
  • Marie Holmberg (Stadskontoret)
  • Thomas Olsson (Gatukontoret)
  • Göran Dahlander (Fastighetskontoret)

Syftet med föreningen är att:

  • företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokala arbetsgivare
  • värva medlemmar till förbundet
  • vara informations- och kontaktorgan mellan förbundsorganen och föreningens medlemmar
  • stärka samhörigheten mellan medlemmar och ge dem tillfälle att utbyta åsikter i gemensamma frågor

Vår ambition är att ha en lokal representant på samtliga förvaltningar. Är du intresserad av att engagera dig?

Hör i så fall av dig till  kommunombudsmannen Billy Nielsen, epost: billy.nielsen@malmo.se