ONSDAG 5 FEBRUARI

Frukostmöte: Upphandling

08:30 - 10:00

Sacorådet arrangerar frukostmöte med Upphandlingsenhetens chef Gabriella Manieri.

Mötet är för dig som är förvaltningsrådsrepresentant och till Sacorådets styrelse. Inbjudan kommer via mejl.