TISDAG 17 NOVEMBER

Skyddsombudsträff

08:00 - 11:30

Välkommen på skyddsombudsträff med tema tillbud!

Program:

8.30- 9.00 Inledning och presentation

9.00- 10.00 Tillbud och arbetsskador med Jeanette Mideljung, HR-konsult

10.00-10.30 Arbetsmiljöprocessen och det partsgemensamma arbetet

10.30-11.00 Kortfattad information om den nya föreskriften

Utbildningen är godkänd av HR- strategiska avdelningen för facklig utbildning med bibehållen lön. Anmäl detta i Hrut.

Kontakt vid frågor Hanna Ljungberg hanna.ljungberg@malmo.se 040-34 51 17